farkındalık terapisi

Ana Sayfa   |   İletişim   |   Hakkımızda

 

FARKINDALIK TEMELLİ TERAPİ KAVRAMI

Geleneksel davranışçı terapiyi, klinik davranış analizini, bilişsel davranışçı terapiyi ve bilişsel terapiyi kapsayacak şekilde geniş bir biçimde tanımlandığında, davranışçı terapinin iki ana gelişim dalgası olmuştur. Davranışçı terapinin gelişiminde ilk dalga edimsel ve klasik koşullanma prensipleriyle ilişkili tekniklerle karakterizedir. Bunlar öğrenmeye ya da klasik koşullanmaya dayanan müdahaleler ile edimsel koşullanmaya dayanan tekniklerdir. 1970’lerin ilk zamanlarında ve ortalarında gerçekleşen ikinci dalga ise bilişsel yapılandırmaya dayanan geleneksel bilişsel terapidir.

Üçüncü dalga; psikopatoloji açısından düşünce içeriklerinin değil, düşünme biçimlerinin belirleyici olmasını temel almaktadır. Düşüncelerin içeriklerinin değil, düşüncelerin deneyimlendikleri bağlamın değiştirilmesi yolu ile terapötik değişimin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Üçüncü dalga eğiliminde “psikolojik fenomenlerin sadece formlarına değil, bağlamlarına ve işlevlerine duyarlı kalınmakta, dolayısıyla direkt ve didaktik stratejilerden daha çok bağlamsal ve yaşantısal değişim stratejilerine vurgu yapılmaktadır”. 

Farkındalık Temelli Terapiler, psikolojik olarak rahatsızlık veren deneyimlerin değiştirilmesini değil,  kabullenilmesini önermektedir. Farkındalık Temelli Terapilerin yol haritasında, farkına varma ve kabullenme, değişimden önce hedeflenmektedir. Kabullenme yaklaşımı, değişim yönelimli terapi yaklaşımlarına karşıtmış gibi durmaktadır. Ancak, farkındalığın ve  kabullenmenin paradoksal bir sonucu olarak değişim ortaya çıkmaktadır.

Anksiyete için baktığımızda, davranışçı ve bilişsel terapilerin çoğu anksiyete uyandıran düşünce ve duyguları değiştirmenin gerekliliği fikrine dayanır. Buna karşın yeni nesil davranışçı terapiler terapötik hedef olarak semptomları gidermenin ve kontrol etmenin ötesindeki insani deneyim alanlarına odaklanma eğilimindedir. Kabullenme, farkındalık, değerler, ruhsallık, anlam ve amaç, ilişkiler, yaşam kalitesi gibi geleneksel olarak psikolojinin daha az deneysel olan kısımlarına bırakılmış konuları vurgularlar.

Temelde, bu yaklaşımlar ana akım bilişsel davranışçı terapilerin çoğunu tanımlayan semptom ve sendrom odaklı gündeme meydan okurlar. Bu şekilde, insani acılara ve psikolojik açıdan sağlıklı ve iyi olma haline dair daha kapsayıcı ve özgün bir bakış sunarlar. 

Farkındalık pratiğinin içebakış içerikli meditatif yöntemlerle ilişkisine karşın,  Farkındalık Temelli Terapiler, içgörü yönelimli terapiler kapsamında değil, bilişsel ve davranışçı terapiler kapsamında ele alınmaktadır. Farkındalığın, Bilişsel ve Davranışçı yaklaşımlarla bütünleştirilmesinin nedenlerinden birinin, farkındalıkla ilişkilendirilen temel psikolojik süreçlerin, metakognisyon, dikkat regülasyonu, emosyon regülasyonu, maruz bırakma, yeniden değerlendirme (reappraisal) gibi bilişsel psikoloji içerisinde konumlandırılabilir kavramlarla örtüşmesi olduğu söylenebilir.

Yazan: Kültegin Ögel

 

Farkındalık Terapisi Çalışma Grubu - 2013

 

 

 

New Page 1
   

Duyurular

Farkındalık Terapisi ile ilgili eğitim ve toplantı gibi tüm duyurulara buradan ulaşabilirsiniz...

Farkındalık

Farkındalık Terapisi

Yayınlar

FARKET

Farkındalık Okulda

Çalışma Grubu